Religionsdialog - kyrkorätt

Religionsdialog - Kyrkorätt - Kyrkohistoria

Maria Mörner Stenberg:

Mina studier i teologi har resulterat i förnyat intresse för rättshistoria vilket jag tidigare ägnat mig åt i de tidigare juridikstudierna.

Sambanden mellan rättshistoria och kyrkohistoria är både tydliga och betydande.

På senare år har jag särskilt undersökt kyrkans medverkan i rättsutvecklingen under 1500- och 1600-talen liksom kyrkans uppfattning om sin egen rättsordning, jurisdiktion och utövande av kyrkotukt.

Min magisteruppsats (Umeå universitet 2022) bär den långa titeln:

Alltid med rättsinnig världslig överhets samtycke : Prästernas argument om kyrkotukt, kyrkoaga samt andligt och världsligt regemente i debatten som föregår 1686 års kyrkolag. Länk!

Jag deltar gärna i samtal om frågor som rör kyrkans historiska roll i rättsordningen samt kyrkans nutida möjligheter att medverka i kunskapsutveckling om synen på rätt, etik, moral och handlingsregler.

Faksimil: ur Acta Ecclesiastica/KOF 1682 (prästerskapets förslag till ny kyrkoordning) sid 49. 

Välkommen att ta kontakt!

Maria Mörner Stenberg

morner.stenberg@gmail.com eller 

juristservice@gmail.com 

Maria Mörner Stenberg

pedagog, jurist och teolog

CV: LÄNK