CV Maria Mörner Stenberg

CV


Maria Mörner Stenberg, pedagog, jurist och teolog


Född 1955 i Uppland, och uppvuxen på flera orter i Skåne.

Bott längre perioder i Stockholm samt på senare år växelvis mellan Lund och byn Berg (Västergötland).Utbildning


 • Teol mag (Umeå universitet, 2022)
 • Jur kand (Lunds universitet, 2005)
 • Rytmikpedagog (Musikhögskolan, Stockholm, 1987)


Nuvarande


Egen firma: MMS Rådgivning Utbildning & MentorskapTidigare arbeten och befattningar


 • Egen juristfirma, biträdande jurist
 • Mentor för socialt företagande och entreprenörskap
 • Projektledare inom idéburen sektor och social ekonomi
 • Konsult för planering, finansiering och igångsättande av projektverksamhet (Europeiska socialfonden, Allmänna arvsfonden)
 • Politiskt sakkunnig (Näringsdepartementet)
 • Internationell samverkan om utveckling av kooperation, socialt entreprenörskap samt utbildning om EUs lagstiftning för naturskydd
 • VD och informationschef (konsumentkooperation, utveckling och samhällskontakter)
 • Undervisning i grundskola, högskola och universitet, studieförbund
 • Vård, omsorg och personlig assistansErfarenheter från arbetsområden

 • Information och marknadsföring
 • Nyhetsbrev och förlagsverksamhet
 • Redaktör - talskrivande
 • Konsult för organisations- och verksamhetsutveckling
 • Social ekonomi, idéburen sektor och socialt företagande
 • Kartläggningar - enkäter
 • Familj och relationer - föräldrar, barn, boende, vårdnad, umgänge
 • LSS, personlig assistans, daglig verksamhet etc
 • Kulturskapande och konstnärlig verksamhet
 • Arbetsmiljö (psykosociala arbetsmiljön)
 • Överklagande av myndighetsbeslut
 • Migration - asyl, arbete etc
 • Civilrätt och ärenden i allmänna domstolar


Senaste uppdatering: 2024-07-10


Välkommen att ta kontakt!

Maria Mörner Stenberg

morner.stenberg@gmail.com eller 

juristservice@gmail.com