Utsikt - Insikt

Land Art: Utsikt - Insikt, Vallevägen, Västra Götaland

Uppdatering: 2022-09-27UTSIKT - INSIKT är en form av Land Art som låter naturen och utomhusmiljön vara utgångspunkter för ett konstskapande i dialog mellan konstnären och den person (oftast markägaren) som medverkat till att finna ut den speciella platsen.


INSPIRATION till projektet kom sommaren 2007 under en promenad på Haväng vid Skånes östra kust som blev till en upptäckarfärd i landskapet mellan 24 utplacerade ramar som väckte nya tankar om konsten och naturen. Konstnären bakom projektet ute på Haväng var Jan Bertil Andersson i Brösarp.


I SAMARBETE med medlemmar i Föreningen Vallevägen flyttades idén över och vidareutvecklades efter förutsättningarna i naturen och miljön i Västergötland, uppe på Billingen och i Vallebygden. 


KONST- OCH DIALOGPROJEKTET Utsikt - Insikt invigdes i Varnhem den 2 juni 2011. Varje ram är unik och det finns en mening bakom både placeringen och de ord som står att läsa på ramens vardera sida. I dokumentationen nedan berättas om vilka tankar som finns bakom de utvalda orden. Men besökare kan själva tolka och fundera över vad ögat upptäcker och vilka tankar och associationer som uppstår vid ramen!


Bilderna på ramarna som visas nedan är med något undantag fotograferade vid projektets start. Ursprungligen var det 20 ramar som placerats ut. Idag står 16 av dem kvar. Kompletteringar med nya foton planeras under hösten 2022 och våren 2023.


Länkar till läsning om andra Land Art-projekt:

Landart.se (Konstnärscentrum Väst)

Skapa land art utomhus (Moderna Museet, Stockholm sommaren 2020)

Snogeholm Land Art (Stiftelsen Skånska Landskap)


Skulptur - Installation

Prästkvarna gård


Den ram som står längst bort i nordost är belägen nära Övertorp, i backen ner mot Binneberg, bakom Prästakvarna Gårdsbutik som drivs av Daniel Bladh. Platsen är laddad av gamla minnen. Här låg en gång i tiden Daniels farfars farfars kvarn, och rester från dess fundament finner vi i ramens siktruta. 

Mittpunkt - Skärningspunkt

Bergs kyrka


Efter godkännande från kyrkorådet i Bergs församling placerades en ram på kyrkans mark, på den plats man fordom ställde sina hästar under gudstjänst. Orden på ramen vill fånga in två motsatta storheter. Åt ena hållet ”Mittpunkt”, som fokuserar Skövde kommuns äldsta hus med sin äldsta detalj: ett fönster från 1100-talet. Åt andra hållet Nolbergets möte med omgivande landsskapslinje som en "skärningspunkt". 

Lyssna till ett råd - Kom till mig

Högsböla ängar, Berg


Vid den urgamla eken på Högsböla ängar, som är ett naturreservat, placerades ramen med orden ”Kom till mej ” och ”Lyssna till ett råd ” som kan tolkas fritt och komma till pass i många olika känslolägen, både i sorg och i glädje. Eller förälskelse... 

Tillvarataget - Förnyelse

Nedanför Bergs kyrka


Intill den gamla vägen nedanför Bergs kyrka står en ram med orden ”Tillvarataget” åt ena hållet, som en påminnelse om att att ta till vara på det som redan finns i vår närmiljö. På andra sidan ramen, som en motpart till "Tillvarataget", står ordet ”Förnyelse”. 

Schönherr - Bernt Harder Santesson

Silverfallen, Karlsfors


Strax intill Silverfallen, nära Karlsfors gård står en ram utplacerad som knyter an till anfäders verk och minne: "Bernt Harder Santesson", herre till Karlsfors, och hans vän över dalen, herre till Sparresäter, Carl-Johan "Schönherr". I ramens ruta skymtar Sparresäters Herrgård, och åt andra hållet Karlsfors bruks marker.


Rötter - Drömmar

Sjöbackens Gårdsbutik och Bed&Breakfast


En bit norr om Öglunda på backen ovanför Sjöbacken Gårdsbutik står också en ram: "Rötter" och "Drömmar". Åt ena hållet ses genom ramen en gammal fornlämmning - ett stenröse som en gång i tiden med varsam hand lagts upp längs en åskant - följer en linje i en spiral. Sjöbacken Gårdsbutik och Bed&BreakfastOmsluta - Bevara

Mellan Berg och Öglunda


Längs vägen mellan Berg och Öglunda ungefär mitt för Lycke Lille höjen, men något norrut mot Kampavall, står ramen med ordparen: "Omsluta" och "Bevara". Det vill säga, "omslutande" i sikten mot himlen ovan, och "bevarande" ned mot gårdarna i det Västergötska landskapet.

Ljuset på kullen - Ursprung

Arvidstorp


Uppe på Billingen längs vägen som går tvärs över berget och ned till Skövde (i folkmun kallad ”raka linan”) står en ram belägen, nära parkeringen vid Skyttlabacken i Arvidstorp. Texten på ramen är ”Ljuset på kullen” (upp mot gården) och "Ursprung" (mot skogen). På Skyttlabacken fanns tidigare café och gårdsbutik. Cafét drivs nu vidare av Cecilia Wadenbäck alledeles intill Bergs kyrka, "Cecilias trädgårdscafé".

Två runda går igenom en fyrkant

- På eget bevåg

Klostergårdens Vandrarhem, Varnhem


"Två runda gårigenom fyrkant" syftar på på klosterkyrkans ena rosettfönster som kommer i blickfånget genom ramen. Från andra sidan syns genom ramen hur byggnaden som vandrarhemmets drivs i har försetts ett liknande runt fönster, ett tilltag som gjorts på "eget bevåg". Klostergrådens vandrarhem.

Trinity - Kärleken är

Flämslätt, utekyrkan


På Flämslätt står två ramar. En ena av dem är placerad mellan två stora träd: ett trestammigt och ett tvåstammigt. Orden åt ena hållet är ”Trinity”, treenighet. Åt andra hållet ”Kärleken är”. ”Trinity” anspelar på detta väldiga, trestammiga träd. ”Kärleken är” hänsyftar på den tvåsamhet, som ju kärlek mellan människor ofta består av, och då i kontrast till Gud, som behöver tre stammar för att rätt beskrivas. ”Kärleken är” är ett ofta använt bibelord på bröllop som återfinns både i Höga Visan (8:6) och  i Pauli brev till Korint (13:4).

Flämslätt Stifts- och kursgård. 


Någon dag - Varje dag

Melldala handelsträdgård


Mitt i Melldala handelsträdgård (mellan Lerdala och Timmersdala) står nästa ram. Orden åt ena hållet ”Varje Dag” påminner om det arbete som utförs i princip varje dag. Från andra sidan, med sikten ut mot fälten, läses "Någon dag", som en av de enstaka dagar det rör på sig där ute på fälten...


Sanssoucis - To go beyond

Flämslätt, grässlänten vid badplatsen


Den andra ramen vid Flämslätt står uppsatt på grässlänten ovanför badplatsen. ”To go beyond” läser vi på ena sidan, och går vi "bakom" på ramens andra sida ser vi  genom siktrutan den ö som kallas ”Sanssouci” vilket är franska och betyder ”Utan bekymmer”! Under den franske kungen Ludvig den fjortondes tid var det vanligt att vid slott och herresäten döpa små öar med uppförda lustslott till just Sanssouci, berättade några män som passerade förbi när vi satte upp ramen.


Människa - Troll

Bockaskede kvarn


Platsen för ramen vid bäcken Missunnan och Bockaskede kvarn pekades ut av keramikern Gunilla Råberg. Gunilla var en av de drivande krafterna bakom bildandet av Föreningen Vallevägen och hade sin keramikverkstad förlagd till Bockaskede kvarn fram till sin bortgång hösten 2013. Gunilla hade valt orden ”Människa” och ”Troll”. Det var människan som byggde dammen en gång i tiden och som drev Bockaskede Kvarn. Troll är associationen då en kullrig trädstam, björk, skymtar genom siktrutan.


Inom dej - Öppnar sej

Aspelid, Rosenberg, Norra Lundby


Uppe på backen ovanför Norra Lundby (söder om Varnhem) med utsikt över Hornborgarsjön, står en ram intill Anja Larssons ateljé Rosenber. Anja, som också var en av initiativtagarna till bildandet av Föreningen Vallevägen, berättade att hon älskar Tomas Tranströmer. Orden och placeringen av ramen styrdes sedan av detta, och vi hittade himmel, och vi hittade grönska. Orden blev ”Inom dej”, och ”Öppnar sej”. Senare under hösten fick Tranströmer Nobels Litteraturpris!

Dåtid - Nutid

Valle Camping och Stugby, Axvall


På vägen mellan Skara och Skövde strax bortom Axvalla finns Valle Camping och Stugby. Ramen finner vi vid stranden intill den sjö i vars mitt Axevalla Hus en gång stod, nedbränt 1469 i strid mellan danskar och svenskar och idag endast består av ruiner. Ordet blir därför ”Dåtid”. Från andra sidan syns campingen och stugbyn: "Nutid". 

In Your Dreams - In Real Life

Björnasäter, Lerdala


Några år efter att den placerades ut stod en dag i januari ramen vid Björnasäter ovanför Lerdala klädd i snö och frost. Men därunder lyder orden, åt ena hållet "IYD" (In Your Dreams) och genom ramen anas drömmarnas Kinnekulle. Och åt andra hållet: "IRL" (In Real Life) ser vi bilvägen och smedjan.