HEM

Konstnär Martin D. Stenberg har sina ateljéer i byn Berg på norra Billingen i Västergötland samt i skånska Lund.


Maria Mörner Stenberg, pedagog, jurist och teolog, är verksam med uppdrag i Skåne, Västergötland och Östergötland.


Uppdatering: 2023-07-02

RETURN

tema för pågående måleri och  nya utställningar


Konstnär Martin D. Stenberg ställer under 2023 och 2024 ut måleri med temat "Return". Motiven utgår från återvändande till tidigare påbörjade målningar, eller sådana som öppnats upp i sina ramar, som förbättrats och antagit nya dimensioner. Läs mer!


Samtal i kyrkorummet


Konstnär Martin D. Stenberg besöker församlingar och berättar om personlig kristen tro uttryckt i målningar med motiv från barndomens prästgård, naturen och skapandet av kyrkorum. Läs mer!

Måleri och projekt


Martin D. Stenberg är sedan 1970-talet verksam som konstnär och har främst ägnat sig åt måleri men också konstprojekt i egen regi och i samverkan med andra. Läs mer!

Utsikt- Insikt


Utsikt-Insikt är ett Land Art-projekt (start 2011) som bjuder på 16 inramningar i naturen kring sköna Vallevägen att upptäcka och begrunda. Var och en besökare upplever själv det unika uifrån egna associationer och tankar om ramens speciella placering och perspektiv.

Läs mer! 

Ett samarbete med Föreningen Vallevägen, Västergötland. www.vallevagen.se

Mentorskap

Organisations- och verksamhetsutveckling

- Kreativa processer


Maria Mörner Stenberg är pedagog, jurist och teolog, inriktad på mentorskap till organisationer som söker former för utveckling av projekt och verksamheter.

Kyrkorätt och kyrkohistoria är också ett arbetsområde. Läs mer!

Välkomna att kontakta oss:


Martin D. Stenberg. Mail: martin.d.stenberg@gmail.com


Maria Mörner Stenberg. Mail: morner.stenberg@gmail.com eller juristservice@gmail.com


Uppdatering: 2023-07-02