Pedagogiska och kreativa processer


Kreativa processer

- pedagogik och metodik


Maria Mörner Stenberg:


Under mina år som utbildare, projektledare och konsult har jag ofta återkommit till verksamhetsutveckling som inkluderar insatser i kreativa processer:


  • pedagogiska koncept - struktur och metodik, som anpassas till olika behov, målgrupper och verksamheter
  • metodik och arbetssätt - den pedagogiska planeringen
  • workshops där även musik och rörelse används som uttrycksmedel
  • mentorskap i pedagogiska och kreativa projekt
  • studiedagar, workshops


Aktuella målgrupper och behovsgrupper kan vara:


  • lärare, och personal i sociala verksamheter
  • deltagare i föreningsliv och ideella organisationer.
  • personer med funktionsvariation
  • deltagare i konstnärliga och kreativa utbildningar


Aktuellt just nu:

engagemang i Föreningen Teaterfiket i Lidköping. LÄNK.

Workshop, rytmik. Teaterfiket (Lidköping), våren 2024.

Målning av Martin D. Stenberg.

Kreativitet - latin, cre ʹo’ skapa’, ’frambringa’;  förmåga till nyskapande, och till frigörelse från etablerade perspektiv.

Kreativitet handlar om att skapa något nytt!

Nationalencyklopedin. LÄNK.

Välkommen att ta kontakt!

Maria Mörner Stenberg

morner.stenberg@gmail.com eller 

juristservice@gmail.com 

Maria Mörner Stenberg

pedagog, jurist och teolog

CV: LÄNK