Samtal i kyrkorummet

Samtal i kyrkorummet

  • Möten och dialoger i kyrkor och församlingar
  • Visning av måleri
  • Berättande om konstnärligt uttryck, och om kyrkorum


Senaste uppdatering: 22 oktober 2023.

Kontextuell teologi, Allhelgonagården i Lund, den 8 mars 2023.

Västerkyrkan (Ekumaniakyrkan) i Lund, den 16 september 2023.

Församlingshemmet i Löddeköpinge, den 21 september 2023.

Det var under hösten 2022 som jag började förverkliga en länge närd tanke att besöka kyrkor och församlingar för att visa upp mitt måleri och berätta om hur jag i alla år som konstnär har präglats av kristen tro och religiositet.


Jag är både traditionell, och går min egen väg. I mina målningar känns därför mycket igen för den publik som redan är bekant med kyrkan och kyrkorummet. Men jag anar att många också upptäcker hur jag i mitt måleri skapar nya kyrkorum där naturen och mina egna upplevelser och föreställningar om Gud, skapelse och tro finns avbildat och tolkat. För mig sträcker sig kyrkorummet utanför kyrkan samtidigt som det som finns utanför kyrkan - naturen och vardagen - kan utläsas i kyrkorummet, så som jag upplever det. Jag vill med projektet också bidra till kyrkans och kyrkorummets möjlighet att erbjuda gemenskap och samtal, både i våra tankar och våra personliga möten.


Måleri som anknyter till söndagens bibeltexter

Nu har jag genomfört tre besök i gudstjänster med mina målningar och porträtt på Emanuel, min son, som gick bort i somras, 31 år gammal. Det första besöket gjorde i Färila kyrka i Hälsingland. De två övriga i Älgå kyrka och Glava kyrka i Värmland.

I Färila pratade jag 45 minuter efter högmässans slut med kyrkkaffe, också i kyrkan, däremellan. Ansvarig präst. Mattias Haglund. I Älgå och Glava ersättes den traditionella predikan med mitt tal och min visning, som en del av gudstjänsten. Ansvarig präst: Kenth Sanfridsson.


  • Mitt tal, eller berättelse, inleds men en presentation av min son Emanuel och hans speciella livsöde att vara helt förlamad och fullständigt beroende av andra, att vara i Guds hand, men ändå så väldigt älskad och levnadsglad.
  • Därefter visning av 8-10 målningar, uppsatta vartefter på tre stafflier, som är utvalda med tanke på söndagens bibeltexter. Det har nu också hänt, så som inför besöket i Älgå kyrka, att jag gjort en målning som är tillägnad temat för bibeltexterna.
  • Om jag i god tid får reda på datum för den söndag jag ska komma besök får jag också tid att leva mig in i Evangeliebokens bibeltexter och skapar i måleriet uttryck som kan ge en pusselbit till den kristna tolkningen av budskapet.


Kontakta mig gärna för samtal om hur ett besök i er församling och kyrka kan genomföras! Jag är öppen för flera olika lösningar både i fråga om tid och plats. Min visning kan lika gärna ske i församlingshemmet. Och jag tar gärna emot förslag på tema som jag kan utgå från då jag väljer ut målningar och förbereder min berättelse.

 

Varma hälsningar från

Martin D. Stenberg


Skriv ut texten som brev (1A4).

Besök i Färila kyrka, Ljusnans pastorat, den 30 oktober 2022.

Dagens texter: Att leva tillsammans. Länk: Färila kyrka.


Älgå kyrka (ovan). Länk: Älgå kyrka. Glava kyrka (nedan). Länk: Glava kyrka.

Arvika pastorat, den 4 december 2022. Dagens texter: Guds rike är nära.


Det måleri jag visar under kyrkobesöken tillhör både äldre tid - interiörer från min uppväxt i prästgårdshemmet - och sådant jag målat på senare tid med kommande kyrkobesök i åtanke. 


Exempel på mitt tidigare måleri visas under Måleri & Projekt


Exempel på nutida målningar av kyrkorum är följande sex alster: