M.M.S Rådgivning - Utbildning - Mentorskap

M.M.S Rådgivning 

Utbildning & Mentorskap


morner.stenberg@gmail.com

juristservice@gmail.com


Senaste uppdatering: 2024-07-11

Maria Mörner Stenberg

pedagog, jurist och teolog

CV: LÄNK

Organisationsutveckling & Verksamhetsutveckling

- styrelse/ledning, anställningar och befattningar, uppstart av nya verksamheter, förändringsarbete inom befintlig verksamhet

Läs mer: LÄNK


Ledningssystem

- kvalitetsarbete, arbetsmiljö och miljöarbete på arbetsplatser

Läs mer: LÄNK


Projektutveckling

- från idé till ansökan om ekonomiska resurser, genomförande och dokumentation

Läs mer: LÄNK

Pedagogiska och kreativa processer

- metodik och arbetssätt genom konstnärliga och kulturskapande aktiviteter.

Läs mer: LÄNK


Exempel - tidigare utförda uppdrag:


 • Ledningssystem för LSS-verksamhet.
 • Ansökan om att driva LSS-verksamhet (LOV-lagen).
 • Projektansökningar till Europeiska socialfonden och integrationsfonden, Allmänna arvsfonden och Tillväxtverket för projektutveckling inom den idéburna sektorn (Stockholm, Skåne och Västergötland).
 • Mentorskap för entreprenörskap vid uppstart av nya organisationer inom idéburen sektor.
 • Konsultationer för Yalla Trappan, arbetsintegrerande kvinnokooperativ och socialt företag i Rosengård, Malmö.
 • Visions- och kompetensutveckling, Skånes folkhögskolor.
 • Undervisning i juridik och projektledning.
 • Uppstart av Bryggeriet Gymnasium, Föreningen Bryggeriet, Malmö.
 • Informations- och utbildningsaktiviteter inom miljöstrategi och naturskydd (Skåne, Litauen, Lettland).
 • Kooperativ utveckling för start och drift av verksamheter inom barnomsorg, hälso- och sjukvård.
 • Samhällspåverkan och samhällskontakter: informationskampanjer, påverkan i den politiska debatten.
 • Musikprojekt - låtskrivarverkstad, dans och rytmik.

Fördjupning: religionsdialog, kyrkohistoria och rättsutveckling

  Läs mer: LÄNK.


  Senast uppdaterad: 2024-07-10

  Välkommen att ta kontakt!

  Maria Mörner Stenberg 

  morner.stenberg@gmail.com 

  juristservice@gmail.com