"ÖPPNINGAR" 2024

Utställning, 6-28 jan 2024

Jäger & Jansson Galleri

Stora Gråbrödersgatan 13, 222 22 Lund


ÖPPNINGAR

"Skärtorsdag"

(80x100, påbörjad 2020, fullföljd 2023)

"Skuggor på Clemenstorget"

(100x120, 2023)

Min strävan i mitt måleri är att skapa bilder som egna entiteter och varelser, med egen identitet.


Detta gör jag med hjälp av påhittade dialoger mellan bildens olika delar: färger, ytor, former, ljus, skuggor och föreställande motiv.


Den här utställningen kallar jag "Öppningar". Bilderna visar öppningar till en bakomliggande verklighet som i min fantasi existerar bortom den verklighet vi erfar.


Martin D. Stenberg, Lund, januari 2024

"Bön för världen"

(100x120, 2023)

"Dopfunt"

(100x131, påbörjad 2006, fullföljd 2023)

"Replik på Det blå tornet från 1972" (81x112, 2023)

"Återkomsten - Lutherhaus, Wittenberg"

(120x150, 2023)

"Isaac bygger torn"

(100x120, 2023) 

"Isaac i soffan"

(100x100, 2023)

"Kim"

(100x100, 2023)

"Skåpet"

(80x100, påbörjad 2010, fullföljd 2023)

"Jacobs trappa"

(88x116, påbörjad 2020, fullföljd 2023)

"Joline med apelsiner"

(100x100, 2023)

"Joline med äpplen"

(100x100, 2023)

"Förväntan"

(80x100, 2023)

"Förväntan"

(80x100, 2023)

"Från Sankta Karins kyrkoruin i Visby"

(115x84, påbörjad 1985, fullföljd 2023)

"Krubban"

(81x112, påbörjad 1983, fullföljd 2023)

"Emanuels krukväxt"

(81x112, påbörjad 1977, fullföljd 2023)

"Ut mot trädgården"

(81x112, påbörjad 1983, fullföljd 2023)

"Hund och osynlig trapppa"

(112x82, påbörad 1983, fullföljd 2023)

"Offeraltaret"

(81x112, påbörjad 1983, 2023)

De yttre grå hamnarna 1, 2 och 3

(81x112 påbörjade 1980, fullföljda 2023)