M.M.S Organisationsutveckling - Verksamhetsutveckling

Organisationsutveckling

& Verksamhetsutveckling


  • Intern kartläggning
  • Omvärldsanalys
  • Dokumentation och strategi
  • Juridisk konsultation
  • Styrelseutbildningar
  • Upprättande av organisationsplaner (arbetsledning, medarbetare)
  • Samspel mellan ledning och arbetsorganisation
  • Identifiera och utveckla potential för nya verksamheter


Maria Mörner Stenberg:


Liksom i övriga uppdrag är mitt huvudfokus som konsult och utbildare: sociala verksamheter, kompetensutveckling, arbetsliv, styrelsearbete och ledning i ideella organisationer.

Verksamhetsutveckling = se och förstå möjligheter samt att motivera till att förverkliga dessa möjligheter.


Organisationsutveckling = att låta organisationen formas efter uppdraget, förväntningarna och kraven från olika intressenter samt att främja pågående verksamhetsutveckling.

Välkommen att ta kontakt!

Maria Mörner Stenberg

morner.stenberg@gmail.com eller 

juristservice@gmail.com 

Maria Mörner Stenberg

pedagog, jurist och teolog

CV: LÄNK