M.M.S Ledningssystem

Utarbetande av ledningssystem 

Maria Mörner Stenberg:


- Att upprätta ledningssystem för organisationer och arbetsplatser ger möjligheter att på ett metodiskt sätt följa upp säkerhet och kvalitet i verksamheternas olika delar.


- Ledningssystem ger också möjligheter att kommunicera med  samverkansparter, uppdragsgivare, myndigheter och bidragsgivare som en verksamhet är beroende av.


Mitt fokus i uppdrag som syftar till upprättande av ledningssystem är främst sociala verksamheter, kunskaps och lärandeorganisationer samt kulturskapande och konstnärliga verksamheter.


Ledningssystemet kan innefatta tre områden:


  • Kvalitet - styrdokument, kvalitetsmål.
  • Arbetsmiljö - både fysisk och organisatorisk arbetsmiljö.
  • Miljö och hållbar utveckling - miljöarbetet på arbetsplatsen.


Gemensamt för ledningssystemets delar är:


  • Klargöra gällande lagstiftning att följa och ta hänsyn till.
  • Uppföljning, riskbedömning, kontroll, analys, åtgärder.
  • Information, kommunikation.
  • Medarbetarnas delaktighet.

Vid utarbetande av ledningssystem görs också genomgång av verksamhetens målsättningarpolicys och andra styrdokument.

Välkommen att ta kontakt!

Maria Mörner Stenberg

morner.stenberg@gmail.com eller 

juristservice@gmail.com 

Maria Mörner Stenberg

pedagog, jurist och teolog

CV: LÄNK