Mentor - Kreativitet

Mentorskap för organisationer, projektutveckling & kreativitet

 • Redaktionella uppdrag: utformande av rapporter, analys- och strategidokument
 • Organisationsutveckling och verksamhetsutveckling
 • Projektutveckling - ansökan, finansiering, samverkan
 • Fokus: idéburen sektor och medlemsstyrda verksamheter


Exempel på utförda uppdrag:

 • Projektansökningar till Europeiska socialfonden och integrationsfonden, Allmänna arvsfonden och Tillväxtverket för projektutveckling inom den idéburna sektorn (Stockholm, Skåne och Västergötland).
 • Konsultationer för Yalla Trappan, arbetsintegrerande kvinnokooperativ och socialt företag i Rosengård, Malmö.
 • Visions- och kompetensutveckling, Skånes folkhögskolor.
 • Uppstart av Bryggeriet Gymnasium, Föreningen Bryggeriet, Malmö.
 • Informations- och utbildningsaktiviteter inom miljöstrategi och naturskydd (Skåne, Litauen, Lettland).
 • Kooperativ utveckling för verksamheter inom barnomsorg, hälso- och sjukvård.
 • Samhällspåverkan och samhällskontakter: informationskampanjer, påverkan i den politiska debatten.


Kreativa processer - pedagogik och metodik 

I anslutning till verksamhetsutveckling görs också insatser för pedagogik och metodik i kreativa processer. Exempel kan vara utveckling av pedagogiskt material, studiedagar, metodkoncept och workshops där även musik och rörelse används som uttrycksmedel. Aktuella målgrupper kan vara deltagare i föreningsliv och ideella organisationer.


Just nu: engagemang i Föreningen Teaterfiket i Lidköping. LÄNK.


Juristservice & Personlig rådgivning

I viss utsträckning åtar jag mig alltjämt uppdrag, genom Mörner Juristservice & Personlig rådgivning, inom förvaltningsrätt (överklagande av myndighetsbeslut), migrationsärenden samt rådgivning i familjerätt (barn och föräldrar, umgänge och vårdnad).


Fördjupning: Kyrkorätt och kyrkohistoria

Mina studier i teologi har resulterat i förnyat intresse för rättshistoria vilket jag tidigare ägnat mig åt inom ramen för jurdikstudier. Sambanden mellan rättshistoria och kyrkohistoria är både tydliga och betydande. På senare år har jag särskilt undersökt kyrkans medverkan i rättsutvecklingen under 1500- och 1600-talen liksom kyrkans uppfattning om sin egen rättsordning, jurisdiktion och utövande av kyrkotukt.

Min magisteruppsats (2022) bär den långa titeln:

Alltid med rättsinnig världslig överhets samtycke : Prästernas argument om kyrkotukt, kyrkoaga samt andligt och världsligt regemente i debatten som föregår 1686 års kyrkolag. Länk!

Jag deltar gärna i samtal om frågor som rör kyrkans historiska roll i rättsordningen samt kyrkans nutida möjligheter att medverka i kunskapsutveckling om synen på rätt, etik, moral och handlingsregler.

Maria Mörner StenbergFödd 1955. Född i Uppland och uppvuxen på flera orter i Skåne. Bott längre perioder i Stockholm samt på senare år växelvis i Lund och i byn Berg (Västergötland).Utbildning

Teol mag (Umeå universitet, 2022)

Jur kand (Lunds universitet, 2005)

Rytmikpedagog (Musikhögskolan, Stockholm, 1987)Tidigare arbeten och befattningar

Egen juristfirma, biträdande jurist

Projektledare inom idéburen sektor och social ekonomi

Konsult för planering, finansiering och igångsättande av projektverksamhet (Europeiska socialfonden, Allmänna arvsfonden)

VD och informationschef (konsumentkooperation)

Politiskt sakkunnig (Näringsdepartementet)

Internationell samverkan om utveckling av kooperation, socialt entreprenörskap samt utbildning om EUs lagstiftning för naturskydd

Undervisning i grundskola, högskola och universitet, studieförbund

Vård, omsorg och personlig assistansErfarenheter från arbetsområden

Information och marknadsföring

Nyhetsbrev och förlagsverksamhet

Redaktör - talskrivande

Konsult för organisations- och verksamhetsutveckling

Social ekonomi, idéburen sektor och socialt företagande

Karläggningar - enkäter

Familj och relationer - föräldrar, barn, boende, vårdnad, umgänge

LSS, personlig assistans, daglig verksamhet etc

Kultur och konstnärlig verksamhet

Arbetsmiljö (psykosociala arbetsmiljön)

Överklagande av myndighetsbeslut

Migration - asyl, arbete etc

Civilrätt och ärenden i allmänna domstolar
Uppdatering: 2023-07-02


Välkommen att ta kontakt:

Maria Mörner Stenberg, 

morner.stenberg@gmail.com eller 

juristservice@gmail.com